rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 1/2562

Bundit Nuntates ประชาสัมพันธ์ 2019-01-04 09:53:32


ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 1/2562

ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 1/2562 หลักสูตร การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2562 โดย รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดที่นี่..

More