rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าวสารทั้งหมด

 • placholder

  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 2/2562


  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 2/2562 หลักสูตร การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 3, 4 และองค์ประกอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 -...>> อ่านต่อ

 • placholder

  ขอเชิญร่วมอบรมปฎิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน


  ขอเชิญร่วมอบรมปฎิบัติการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง...>> อ่านต่อ

 • placholder

  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 2/2562


  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 2/2562 หลักสูตร การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 3, 4 และองค์ประกอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 -...>> อ่านต่อ

 • placholder

  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและการจัดการ งานที่ 4, 5 และ 6


  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและการจัดการงานที่ 4, 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ...>> อ่านต่อ

 • placholder

  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 2/2562


  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 2/2562 หลักสูตร การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 3, 4 และองค์ประกอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 -...>> อ่านต่อ

 • placholder

  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและการจัดการ งานที่ 4, 5 และ 6


  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและการจัดการงานที่ 4, 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ...>> อ่านต่อ

 • placholder

  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 1/2562


  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 1/2562 หลักสูตร การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 18...>> อ่านต่อ

 • placholder

  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและการจัดการ งานที่ 1, 2 และ 3


  ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและการจัดการงานที่ 1, 2 และ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ...>> อ่านต่อ

 • placholder

  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พอ.สธ.) วันที่ 7...>> อ่านต่อ

 • placholder

  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน”


  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน”...>> อ่านต่อ

 • placholder

  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เตรียมงาน ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์


  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไว้กับแผ่นดิน”...>> อ่านต่อ

 • placholder

  เชิญร่วมอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรกับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์ สนองโครงการ อพ.สธ.


  <p> สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ...>> อ่านต่อ

 • placholder

  การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2559


  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2...>> อ่านต่อ

 • placholder

  มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมสวนพฤกษศาสตร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)


  คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมสวนพฤกษศาสตร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)>> อ่านต่อ

 • placholder

  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ


  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...>> อ่านต่อ

More